Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam

Ảnh nhà thờ Cụ Nguyễn Sư Mạnh mới được trùng tu

Nguyễn Quốc Trung đăng lúc 22/08/2020 09:48. Nguyễn Quốc Trung đã sửa (Tên, Nội dung) lúc 22/08/2020 09:54. xem:677
Bình luận ( 0 )
.