Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam

Danh nhân đất Việt Lưỡng quốc thượng thư Nguyễn Sư Mạnh

Nguyễn Quốc Trung đăng lúc 31/07/2020 07:47. Nguyễn Quốc Trung đã sửa (Tên, Nội dung) lúc 02/08/2020 00:28. xem:556
Danh nhân đất Việt Lưỡng quốc thượng thư Nguyễn Sư Mạnh do đài THVN xây dựng nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng long. Do nhà sử học Lê Văn Lan chủ biên.Bình luận ( 0 )
Nguyễn Sư Mạnhngười làng Cổ ĐôHà Tây, thi đỗĐệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất...
GHI CHÉP VỀ GIA PHẢ 23/08 2020 13:46, xem:474
Thơ ca ngợi cụ Nguyễn Sư Mạnh 13/08 2020 02:58, xem:286
.