Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam

Giỗ Công chúa Ngọc Hân tại nhà thờ cụ Nguyễn Sư Mạnh

Nguyễn Quốc Trung đăng lúc 11/12/2021 00:31. Nguyễn Quốc Trung đã sửa (Tên, Nội dung) lúc 09/02/2024 10:36. xem:857
Ngày 7 tháng 11 năm Tân Sửu (2021) Hội đồng gia tộc làm giỗ cụ Ngọc Hân vợ của Cụ Nguyễn Sư Mạnh. Cụ Nguyễn Sư Mạnh (1458 - 1540) người làng Cổ Đô xã Cổ Đô huyện Ba Vì Hà Nội tỉnh Hà tây cũ, thi đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân, khoa Giáp Thìn niên hiệu Hồng Đức 15 (1484) đời Lê Thánh Tông. Được bổ làm quan Thượng thư Bộ Lễ, tước Sùng Tín hầu, cử đi sứ Trung Quốc năm 1500. Cụ đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được giao và vua nhà Minh không lý gì để làm hại sứ thần nước Nam, lại phong cho ông chức Thượng thư của Trung Quốc.

Khi về nước Cụ tâu lại sự thể, Vua nước ta truyền cho Cụ làm bài phú “ Thái Bình”, Cụ liền đọc ngay :

“ Nhật Nguyệt quang thiên đạo

  Sơn hà tráng đế cư

  Thái Bình Vô dĩ đáp

 Nguyệt thướng vạn thiên thu”

Lược dịch

“Đạo trời sang như mặt trăng, mặt trời

 Hoàng Thượng trị vì giữa non sông hùng vĩ

 Thái Bình là dĩ nhiên

 Xin chúc vĩnh viên được thế”

Lại do có quân công, Cụ được phong tước Sùng Tín hầu, được ban Quốc tính nhà Lê, vua gả công chúa cho. Tên Tự Cụ là Lan Hinh. Khi Cụ về chí sĩ nhà cửa xuềnh soàng ( không có tường) tài sản không có gì, ăn mặc giản dị (áo sám nhạt mầu nước trà). Vua lấy đó làm nghi ngờ, bí mật sai thị vệ giả làm lái buôn đến hỏi mua lụa, chỉ thấy nhà Cụ có một tấm lụa và 5 quan tiền.Thị vệ về tâu, Vua bèn cho Cụ một lọ vàng.

Cụ thọ hơn 70 tuổi (Sách Bản quốc Đăng khoa lục nói cụ thọ 82 tuổi), mất ngày 16 tháng 9 âm lịch, Mộ tang ở xứ Đồng Tranh, Xuân tế vào ngày 16 tháng giêng.

 Cụ Bà (Vợ Cả) Công chúa nhà Lê, tên thụy là Ngọc Hân phu nhân, Giỗ ngày 8 tháng 11 âm lịch

Vợ thứ hai : Người họ Trần tên hiệu là Hứa phu nhân

Cụ sinh 3 người con trai :

   Con cả : Lê Khâm

   Con thứ 2 : Lê Phu

   Con thứ 3 : Lê Thiết

 Lê Khâm là bản Tổ chi trưởng

 Lê Phu là bản tổ chi thứ

 Lê Thiết : Chi này ở xã Lỗ Trì, huyện Phù Ninh, Phú Thọ.

 

(Gia tộc Cụ Nguyễn Sư Mạnh mang Quốc Tinh họ Lê, đến đời thứ 3 Con trai Lê Khâm đã chuyển sang họ Nguyễn là : Nguyễn Quí Công )

 

Sưu tầm và tổn hợp : Nguyễn Quốc Trung hậu duệ đời 18

Không có mô tả ảnh.

Bình luận ( 0 )
.