Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
Chúc mừng năm mới 2024 09/02 2024 17:39, xem:1107
...
Lưỡng quốc Thương thư Nguyễn Sư Manh được giới thiệu trong cuốn Lịch sử...
Ảnh Lễ kỷ niêm https://www.youtube.com/watch?v=qQ0eAkgdBxQ...
Vị sứ thần Đại Việt tài giỏi trở thành lưỡng quốc thượng thư Trần Hưng•Thứ...
Nguyễn Sư Mạnhngười làng Cổ ĐôHà Tây, thi đỗĐệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất...
GHI CHÉP VỀ GIA PHẢ 23/08 2020 13:46, xem:1045
GHI CHÉP VỀ GIA PHẢ Cụ Thủy Tổ : Tả Mạc quan Gia Hưng...
Thơ ca ngợi cụ Nguyễn Sư Mạnh 13/08 2020 02:58, xem:678
THƠ CA NGỢI CỤ NGUYỄN SƯ MẠNH Của Cụ Nguyễn Công Hoàn ( Bố Tiến sỹ...
Lễ kỷ niêm 555 ngày sinh Lưỡng quốc thượng thư Nguyễn Sư Mạnh...
Danh nhân đất Việt Lưỡng quốc thượng thư Nguyễn Sư Mạnh do đài THVN xây...
Cụ Nguyễn Sư Mạnh ( 1458 - 1540) người làng Cổ Đô xã Cổ Đô huyện Ba Vì...
.