Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
Dòng họ khuyến học tiêu biểu ở huyện Ba Vì thông tin do hội khuyến học...
.