Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam

Làng Cổ Đô, huyện Ba Vì: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

Nguyễn Quốc Trung đăng lúc 12/08/2020 13:01. Nguyễn Quốc Trung đã sửa (Tên, Nội dung) lúc 12/08/2020 13:02. xem:834
Làng Cổ Đô, huyện Ba Vì: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn
được giới thiệu trên tờ kinh tế đô thị các bạn vào đường link sau :

http://kinhtedothi.vn/lang-hoa-si-co-do-huyen-ba-vi-diem-du-lich-cong-dong-hap-dan-326606.html

Bình luận ( 0 )
Điếu Hà Tây tỉnh. 13/08 2022 07:40, xem:1024
ĐIẾU HÀ TÂY TỈNH Hỡi ôi! Thế cục xoay vần, càn khôn dời đổi, bước...
Làng Cổ Đô xưa và nay 13/08 2020 02:44, xem:1340
Làng họa sĩ Cổ Đô 04/08 2020 15:28, xem:747
Tác phẩm 03/08 2020 12:22, xem:771
.