Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam

Làng họa sĩ Cổ Đô

Nguyễn Quốc Trung đăng lúc 04/08/2020 15:28. xem:748

Làng họa sĩ Cổ Đô do báo nhân dân đăng bài, các bạn vào đường link sau :


https://nhandan.com.vn/nghe-doc-xem/lang-hoa-si-co-do-378710/

Bình luận ( 0 )
Điếu Hà Tây tỉnh. 13/08 2022 07:40, xem:1024
ĐIẾU HÀ TÂY TỈNH Hỡi ôi! Thế cục xoay vần, càn khôn dời đổi, bước...
Làng Cổ Đô xưa và nay 13/08 2020 02:44, xem:1340
Làng họa sĩ Cổ Đô 04/08 2020 15:28, xem:748
Tác phẩm 03/08 2020 12:22, xem:771
.