Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam

Lễ kỷ niệm 555 ngày sinh Lưỡng quốc thượng thư Nguyễn Sư Mạnh

Nguyễn Quốc Trung đăng lúc 01/08/2020 02:39. Nguyễn Quốc Trung đã sửa (Tên) lúc 02/08/2020 00:37. xem:503
Lễ kỷ niêm 555 ngày sinh Lưỡng quốc thượng thư Nguyễn Sư Mạnh
Bình luận ( 0 )
Nguyễn Sư Mạnhngười làng Cổ ĐôHà Tây, thi đỗĐệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất...
GHI CHÉP VỀ GIA PHẢ 23/08 2020 13:46, xem:474
Thơ ca ngợi cụ Nguyễn Sư Mạnh 13/08 2020 02:58, xem:285
.