Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam

Lễ kỷ niệm 565 ngày sinh Cụ tổ Nguyễn Sư Mạnh tại nhà thờ cụ.

Nguyễn Quốc Trung đăng lúc 04/02/2023 16:21. Nguyễn Quốc Trung đã sửa (Nội dung) lúc 07/02/2023 09:13. xem:1839