Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam

Một số hình ảnh dâng hương tại nhà thờ tổ

Nguyễn Quốc Trung đăng lúc 10/08/2020 09:07. Nguyễn Quốc Trung đã sửa (Nội dung) lúc 10/08/2020 09:19. xem:949
Ảnh chuẩn bị dâng hương

Ảnh chuẩn bi dâng hương
Ảnh chuẩn bị dâng hương
Lễ dâng hương
Lễ dâng hương
Lễ dâng hương
Bình luận ( 0 )
.