Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam

Ngày 12/11 âm lịch, giỗ Cụ Quý Quang, đời thứ 12, họ Nguyễn Sư Mạnh.

Nguyễn Quốc Trung đăng lúc 16/12/2021 04:31. Nguyễn Quốc Trung đã sửa (Nội dung) lúc 16/12/2021 05:22. xem:975
Ngày 12/11 âm lịch, giỗ Cụ Quý Quang, đời thứ 12, họ Nguyễn Sư Mạnh.

CỤ  NGUYỄN QUÍ QUANG

Tự: Quí Khoáng | Hiệu: Minh Đạt
Đời thứ: 12,  Chi 01 - Tổ chi Nguyễn Sư Mạnh
Nơi sinh: Ba Vì, Hà Nội
Nơi sống: Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội
Quá trình sống và lao động:
Xã Tuần ( Bếp Ông Châu)
Ngày qua đời: 13/11/? lịch Âm
Nơi yên nghỉ: Xã Vật Lại, Ba vì Hà Nội
Thông tin khác: Mộ huyệt Đá, (Thạch huyệt)
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Bá Đăng và mẹ Phan Từ Hậu
Vợ : Phùng Thị Mỹ
Con: Nguyễn Bá Ngần ; Nguyễn Trọng LượngẢnh Nhà thờ cụ Đốc (Nguyễn Quí Thành) Cháu nội của Cụ Nguyễn Quí Quang.

Bình luận ( 0 )
.