Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
Họ tộc này đang dùng gói R2 có thời hạn đến 13/10/2022 17:00. Hiện tại đã quá hạn, chỉ có thể xem bài viết, tra cứu thành viên theo điều kiện đơn giản và xem phả đồ trong phạm vi 3 đời. Vui lòng gia hạn gói bằng cách đóng phí duy trì gói.
Thông tin các gói dịch vụ TẠI ĐÂY
. Tìm thấy: 5527
Trai - đời: 1 - tổ chi 0
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 1 - vị trí: 0+1
Có chồng - Con trai: 1
Trai - đời: 2 - tổ chi 01 ; Bố: Bố Nguyễn Sư Mạnh, Chi Bố Nguyễn Sư Mạnh
Có 2 vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 2 - vị trí: 01+1 ; Chi Bố Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 2
Dâu - đời: 2 - vị trí: 01+2 ; Chi Bố Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 1
Lê Khâm
Trai - đời: 3 - vị trí: 011 ; Bố: Nguyễn Sư Mạnh, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 3 - vị trí: 011+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 2
Lê Phu
Trai - đời: 3 - vị trí: 012 ; Bố: Nguyễn Sư Mạnh, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 3 - vị trí: 012+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 3
Trai - đời: 3 - vị trí: 013 ; Bố: Nguyễn Sư Mạnh, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - đời: 4 - vị trí: 0111 ; Bố: Lê Khâm, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0111+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 1
Trai - đời: 4 - vị trí: 0112 ; Bố: Lê Khâm, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0112+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 1
Lê Bảo
Trai - đời: 4 - vị trí: 0121 ; Bố: Lê Phu, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - đời: 4 - vị trí: 0122 ; Bố: Lê Phu, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0122+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 3
Trai - đời: 4 - vị trí: 0123 ; Bố: Lê Phu, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 4
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443
Con gái nhánh nội ?
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình ?
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình ?
Hồ sơ tiêu biểu ?
Con rể nhánh nội ?
Con dâu nhánh nội ?
Con trai nhánh ngoại ?
Con gái nhánh ngoại ?
Con rể nhánh ngoại ?
Con dâu nhánh ngoại ?
.