Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Nguyễn Bá Đôn

Nguyễn Bá Đôn

Tự: Đôn Trực
Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: 0cc1cbc7-799b479d6-7
Đời thứ: 10, mã vị trí: 0111111111 , Chi 01 - Tổ chi Nguyễn Sư Mạnh
Ngày qua đời: 01/05/? lịch Âm
Nơi yên nghỉ: ?
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Điềm Lạc và mẹ Vợ Điềm Lạc
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 565 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con rể nhánh nội 20 Xem
Con dâu nhánh nội 349 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 308 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 20 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 6 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 6 Xem
Con trai nhánh ngoại 22 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Tạo mới lúc 25/09/2017 13:40 bởi Nguyễn Quốc Trung
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.