Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Nguyễn Bá Tăng

Nguyễn Bá Tăng

Hiệu: Hòa Thuận
Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: 1fc28dcd-078c627c6-a
Đời thứ: 8, mã vị trí: 01121112 , Chi 01 - Tổ chi Nguyễn Sư Mạnh
Quá trình sống và lao động:
Tộc phả để lại là thứ tôn 6 đời Lê Khâm. Đỗ tú tài khoa Tân Dậu năm Chính Hòa thứ 2 đời Lê Huy Tông chú Trịnh Căn (1681)
Ngày qua đời: 16/12/? lịch Âm
Nơi yên nghỉ: Mộ xứ Gò Chú-Cổ Pháp (Xã Phong Vân ngày nay)
Bố & mẹ: Là concủa bố Cháu đời 3 Lê Khâm và mẹ Vợ Không tên
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 561 Xem
Con gái nhánh nội 386 Xem
Con rể nhánh nội 75 Xem
Con dâu nhánh nội 352 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 320 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 73 Xem
Con dâu nhánh ngoại 4 Xem
Con trai nhánh ngoại 8 Xem
Tạo mới lúc 25/10/2017 09:36 bởi Nguyễn Quốc Trung
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.