Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Nguyễn Trọng Nhiêu

Nguyễn Trọng Nhiêu

Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: 27f0620f-3e748b407-5
Đời thứ: 11, mã vị trí: 01121111222 , Chi 01 - Tổ chi Nguyễn Sư Mạnh
Quá trình sống và lao động:
Nho sinh cục Tú Lâm
Ngày qua đời: 15/06/? lịch Âm
Nơi yên nghỉ: ?
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Danh Chiếu và mẹ Nguyễn Thị Triền
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 109 Xem
Con gái nhánh nội 76 Xem
Con dâu nhánh nội 66 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 61 Xem
Tạo mới lúc 20/10/2017 15:01 bởi Nguyễn Quốc Trung
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.