Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Nguyễn Bá Túc

Nguyễn Bá Túc

Hiệu: Đàm Trai
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: 35a2f3bb-994c3c65d-7
Đời thứ: 10, mã vị trí: 0123111121 , Chi 01 - Tổ chi Nguyễn Sư Mạnh
Quá trình sống và lao động:
Năm 20 tuổi đỗ sinh đồ khoa tân Mão năm Vĩnh Thịnh thứ 7 đời Lê (1711) , đỗ đầu Hương Cống ( Giải nguyên) khoa Giáp Ngọ (1714) , thi Hội khóa Mậu Tuất (1718), qua tam trương , nhận chức huấn đâọ Đà Dương, Tri huyện Tam Nông , vương phủ nội văn chức, Hậu lâm tá lang , hình bộ viên ngoại lang
Ngày qua đời: 13/05/? lịch Âm
Nơi yên nghỉ: ?
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Công Nghị và mẹ Nguyễn Tên ( không rõ)
Vợ : Vợ Bá Túc
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 16 Xem
Con gái nhánh nội 9 Xem
Con rể nhánh nội 4 Xem
Con dâu nhánh nội 12 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 11 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 4 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 1 Xem
Tạo mới lúc 02/11/2017 09:59 bởi Nguyễn Quốc Trung
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.