Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Nguyễn Trọng Lượng

Nguyễn Trọng Lượng

Hiệu: Thẩm Quyền
Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: 3ea0a484-1edcd47c4-1
Đời thứ: 13, mã vị trí: 0111111111132 , Chi 01 - Tổ chi Nguyễn Sư Mạnh
Quá trình sống và lao động:
Lý trưởng xã nhà Cổ Đô ( Bếp Ông Xiêm)
Ngày qua đời: 21/04/? lịch Âm
Nơi yên nghỉ: Cục bài, Thừa lệnh
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Quí Quang và mẹ Phùng Thị Mỹ
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 205 Xem
Con gái nhánh nội 150 Xem
Con dâu nhánh nội 118 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 108 Xem
Tạo mới lúc 16/10/2017 08:44 bởi Nguyễn Quốc Trung
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.