Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Nguyễn Ngoc Phác

Nguyễn Ngoc Phác

Nam; ngày sinh: 1900; mã hồ sơ: 479fedf9-1f8661091-2
Đời thứ: 16, mã vị trí: 0111111111131424 , Chi 01 - Tổ chi Nguyễn Sư Mạnh
Nơi sinh: Việt Nam
Nơi sống: Việt Nam
Trình độ: Sơ cấp giáo viên
Quá trình sống và lao động:
Chủ tịch huyện Lập Thạch, phó chủ tịch Tỉnh Vĩnh Yên, Huân chương chống Pháp hạng 3
Ngày qua đời: 01/12/1983 lịch Âm - tức 03/01/1984 lịch Dương
Nơi yên nghỉ: Mộ Núi Quang, Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Trọng Du và mẹ Hoàng Thị Lịch
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 20 Xem
Con gái nhánh nội 9 Xem
Con rể nhánh nội 2 Xem
Con dâu nhánh nội 10 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 9 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 2 Xem
Con trai nhánh ngoại 1 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
Tạo mới lúc 15/10/2017 04:11 bởi Nguyễn Quốc Trung
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.