Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Nguyễn Sư Mạnh

Nguyễn Sư Mạnh

Tự: Lan Hinh | Tổ chi 01
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nam; ngày sinh: 1458; mã hồ sơ: 4d65fa1c-5b3db31e0-9
Đời thứ: 2, mã vị trí: 01 , Chi 0 - Tổ chi Bố Nguyễn Sư Mạnh
Nơi sinh: Cổ Đô - Ba Vì - Hà Nội, Ba Vì, Hà Nội
Nơi sống &...: Cổ Đô - Ba Vì - Hà Nội, Ba Vì, Hà Nội, điện thoại: 00000001, email: Không có
Trình độ: Tiến sỹ khoa Giáp Thìn 1484
Quá trình sống và lao động:
Tiến sỹ khoa Giáp Thìn năm 1484, Làm đến Kim tử Vinh Lộc Đại phu, coi Hàn Lâm Viện, kiêm chức Đông các Đại học sỹ nhập thị kinh diên, Thượng thư Bộ Lễ tước Sùng tín Hầu. Được ban Quốc tính tên hiệu Lan Hiên Tiên Sinh, goi Lan Hinh. Năm 1500 sang sứ Nhà Minh được Vua Nhà Minh phong Thượng Thư Bắc Quốc. Nay thường gọi Cụ là "Lưỡng Quốc Thượng Thư". Ngày 16 tháng giêng là ngày Xuân tế.
Ngày qua đời: 16/09/1540 lịch Âm
Nơi yên nghỉ: Mộ Thôn Cổ Đô-xã Cổ Đô, Hà Nội. Tọa độ trên bản đồ số: 21.281307,105.374594 Xem
Ảnh nơi yên nghỉ thành viên Nguyễn Sư Mạnh
Bố & mẹ: Là concủa bố Bố Nguyễn Sư Mạnh và mẹ Mẹ Nguyễn Sư Mạnh
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 2442 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1457 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1336 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 11 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Tạo mới lúc 25/09/2017 13:17 bởi Nguyễn Quốc Trung
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.