Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Nguyễn Sư Mạnh

Nguyễn Sư Mạnh

Tự: Lan Hinh | Hiệu: Cụ Thủy Tổ | Thủy Tổ dòng Họ Nguyễn Sư mạnh | Tổ chi 0
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nam; ngày sinh: 1458; mã hồ sơ: 4d65fa1c-5b3db31e0-9
Đời thứ: 2, mã vị trí: 0 , Chi 0 - Tổ chi Bố Nguyễn Sư Mạnh
Nơi sinh: Cổ Đô - Ba Vì - Hà Nội, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
Nơi sống: Cổ Đô - Ba Vì - Hà Nội, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
Trình độ: Tiến sỹ khoa Giáp Thìn 1484
Quá trình sống và lao động:
Tiến sỹ khoa Giáp Thìn năm 1484, Làm đến Kim tử Vinh Lộc Đại phu, coi Hàn Lâm Viện, kiêm chức Đông các Đại học sỹ nhập thị kinh diên, Thượng thư Bộ Lễ tước Sùng tín Hầu. Được ban Quốc tính tên hiệu Lan Hiên Tiên Sinh, goi Lan Hinh. Năm 1500 sang sứ Nhà Minh được Vua Nhà Minh phong Thượng Thư Bắc Quốc. Nay thường gọi Cụ là "Lưỡng Quốc Thượng Thư". Ngày 16 tháng giêng là ngày Xuân tế. Vợ cả Ngọc Hân công chúa sinh Lê Khâm, Lê Phu. Vợ 2 người họ Trần hiệu Hứa phu nhân sinh Lê Thiết. (Lê Thiết chi này ở xã Lỗ Trì - huyện Phù Ninh , Phú Thọ,
Ngày qua đời: 16/09/1540 lịch Âm
Nơi yên nghỉ: Mộ Thôn Cổ Đô-xã Cổ Đô, Việt Nam. Tọa độ trên bản đồ số: 21.281307,105.374594 Xem
Ảnh nơi yên nghỉ thành viên Nguyễn Sư Mạnh
Thông tin khác: Trong giáo dục, năm 1484 Lê Thánh Tông cho sửa sang, mở rộng Văn Miếu Quốc tử giám, tổ chức 11 kỳ thi tuyển chọn 470 vị tiến sĩ bổ sung hệ thống quan lại khắp các địa phương để cùng xây dựng đất nước Đại Việt hùng cường.

Lịch Triều Hiến chương loại chí của Phan Huy Chú nhận xét: “Khoa cử các đời mạnh nhất là Hồng Đức. Cách lấy đỗ rộng rãi, cách chọn người công bằng, trong nước không để sót nhân tài, triều đình không dùng lầm người kém”. Dưới thời của vua Lê Thánh Tông, những bậc nhân tài thông qua khoa cử làm rạng danh cho sơn hà xã tắc
Bố & mẹ: Là concủa bố Bố Nguyễn Sư Mạnh
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 3127 Xem
Con gái nhánh nội 2130 Xem
Con rể nhánh nội 70 Xem
Con dâu nhánh nội 1816 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1860 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 70 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 23 Xem
Con rể nhánh ngoại 11 Xem
Con dâu nhánh ngoại 13 Xem
Con trai nhánh ngoại 58 Xem
Con gái nhánh ngoại 42 Xem
Tạo mới lúc 25/09/2017 13:17 bởi Nguyễn Quốc Trung
Sửa đổi lần gần nhất (01/03/2024 10:50) bởi Nguyễn Quốc Trung : .
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
7268 thành viên (7267 chính + 1 mở rộng ) / 21 đời
Con trai nhánh nội 3127 Xem
Con gái nhánh nội 2130 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1860 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 70 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 23 Xem
Con rể nhánh nội 70 Xem
Con dâu nhánh nội 1816 Xem
Con trai nhánh ngoại 58 Xem
Con gái nhánh ngoại 42 Xem
Con rể nhánh ngoại 11 Xem
Con dâu nhánh ngoại 13 Xem
.