Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Nguyễn Quỳnh Cư

Nguyễn Quỳnh Cư

Nam; ngày sinh: 1931; mã hồ sơ: 4fffd848-8846444d2-e
Đời thứ: 17, mã vị trí: 01111111111314222 , Chi 01 - Tổ chi Nguyễn Sư Mạnh
Nơi sống: Vĩnh Phúc
Trình độ: Đại học Sư Phạm
Quá trình sống và lao động:
Hiệu trưởng trường Cao đẳng sư phạm Vĩnh Yên, đảng viên ĐCSVN, huân chương chống Pháp hạng 3, huân chương chống Mỹ hạng 1
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Ngoc Sản và mẹ Nguyễn Thị Tý
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 7 Xem
Con gái nhánh nội 3 Xem
Con rể nhánh nội 2 Xem
Con dâu nhánh nội 5 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 5 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 2 Xem
Con trai nhánh ngoại 2 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
Tạo mới lúc 15/10/2017 12:39 bởi Nguyễn Quốc Trung
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.