Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Lê Phu

Lê Phu

Con trai thứ 2 của Cụ tổ Nguyễn Sư mạnh
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: 5155cf6a-139522acf-e
Đời thứ: 3, mã vị trí: 02 , Chi 0 - Tổ chi Nguyễn Sư Mạnh
Nơi sinh: Việt Nam
Nơi sống: Việt Nam
Trình độ: Đỗ nho sinh
Quá trình sống và lao động:
Con thứ 2 Của cụ Nguyễn Sư Mạnh, đỗ nho sinh được phong Khổng Lĩnh Hầu, Tả vệ sở Gia Hưng
Ngày qua đời: 27/04/? lịch Âm, 17/4
Nơi yên nghỉ: Mộ ở mỏm 3 núi Cấm Sơn, Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Sư Mạnh và mẹ Lê Ngoc Hân
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 1416 Xem
Con gái nhánh nội 905 Xem
Con rể nhánh nội 4 Xem
Con dâu nhánh nội 810 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 842 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 5 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 13 Xem
Con dâu nhánh ngoại 1 Xem
Con trai nhánh ngoại 2 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
Tạo mới lúc 25/09/2017 13:29 bởi Nguyễn Quốc Trung
Sửa đổi lần gần nhất (26/01/2024 07:22) bởi Nguyễn Quốc Trung : .
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
7268 thành viên (7267 chính + 1 mở rộng ) / 21 đời
Con trai nhánh nội 3127 Xem
Con gái nhánh nội 2130 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1860 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 70 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 23 Xem
Con rể nhánh nội 70 Xem
Con dâu nhánh nội 1816 Xem
Con trai nhánh ngoại 58 Xem
Con gái nhánh ngoại 42 Xem
Con rể nhánh ngoại 11 Xem
Con dâu nhánh ngoại 13 Xem
.