Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Lê Phu

Lê Phu

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: 5155cf6a-139522acf-e
Đời thứ: 3, mã vị trí: 012 , Chi 01 - Tổ chi Nguyễn Sư Mạnh
Quá trình sống và lao động:
Con thứ 2 Của cụ Nguyễn Sư Mạnh, đỗ nho sinh được phong Khổng Lĩnh Hầu, Tả vệ sở Gia Hưng
Ngày qua đời: 27/04/? lịch Âm
Nơi yên nghỉ: Mộ ở mỏm 3 núi Cấm Sơn
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Sư Mạnh và mẹ Lê Ngoc Hân
Vợ : Vợ Lê Phu
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 1016 Xem
Con gái nhánh nội 434 Xem
Con rể nhánh nội 89 Xem
Con dâu nhánh nội 574 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 536 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 89 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 10 Xem
Tạo mới lúc 25/09/2017 13:29 bởi Nguyễn Quốc Trung
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
5443 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2428 Xem
Con gái nhánh nội 1361 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1323 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 173 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 22 Xem
Con rể nhánh nội 175 Xem
Con dâu nhánh nội 1444 Xem
Con trai nhánh ngoại 17 Xem
Con gái nhánh ngoại 11 Xem
Con rể nhánh ngoại 2 Xem
Con dâu nhánh ngoại 5 Xem
.