Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Lê Phu

Lê Phu

Con trai thứ 2 của Cụ tổ Nguyễn Sư mạnh
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: 5155cf6a-139522acf-e
Đời thứ: 3, mã vị trí: 012 , Chi 01 - Tổ chi Nguyễn Sư Mạnh
Nơi sinh: Việt Nam
Nơi sống: Việt Nam
Trình độ: Đỗ nho sinh
Quá trình sống và lao động:
Con thứ 2 Của cụ Nguyễn Sư Mạnh, đỗ nho sinh được phong Khổng Lĩnh Hầu, Tả vệ sở Gia Hưng
Ngày qua đời: 27/04/? lịch Âm
Nơi yên nghỉ: Mộ ở mỏm 3 núi Cấm Sơn, Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Sư Mạnh và mẹ Lê Ngoc Hân
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 1016 Xem
Con gái nhánh nội 434 Xem
Con rể nhánh nội 89 Xem
Con dâu nhánh nội 574 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 536 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 89 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 3 Xem
Tạo mới lúc 25/09/2017 13:29 bởi Nguyễn Quốc Trung
Sửa đổi lần gần nhất (05/04/2022 02:17) bởi Nguyễn Quốc Trung : Quê quán - chi tiết, Nơi sống - chi tiết, Nơi qua đời - chi tiết.
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.