Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Nguyễn Ngoc Sản

Nguyễn Ngoc Sản

Hiệu: Ông Giáo Hai
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nam; ngày sinh: 01/01/1901; mã hồ sơ: 56d4545e-8d2d311bd-f
Đời thứ: 16, mã vị trí: 011111111131423 , Chi Trưởng Đời 6 - Tổ chi Nguyễn Phúc Hành
Nơi sinh: Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
Nơi sống: Thị xã Sơn Tây,Hà Nội, Việt Nam
Trình độ: Trung cấp sư phạm
Quá trình sống và lao động:
Hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở Phúc Yên, Đảng viên ĐCSVN, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Huân chương lao động hạng nhất, Huân chương chống Pháp hạng 3, Huân chương chống Mỹ hạng 1. Vợ : Nguyễn Thị Tý 1901, Sinh : Huy Thảng, Quỳnh Cư, Thu Hà, Trinh Thước, Đăng Huyến (mất sớm).
Ngày qua đời: 16/04/1984 lịch Âm - tức 16/05/1984 lịch Dương
Nơi yên nghỉ: Mộ Núi Quang, thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Trọng Du và mẹ Phan Thị Bảng
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 13 Xem
Con gái nhánh nội 9 Xem
Con rể nhánh nội 9 Xem
Con dâu nhánh nội 9 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 9 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 9 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 2 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 2 Xem
Con trai nhánh ngoại 15 Xem
Con gái nhánh ngoại 15 Xem
Tạo mới lúc 15/10/2017 04:09 bởi Nguyễn Quốc Trung
Sửa đổi lần gần nhất (09/02/2024 03:54) bởi Nguyễn Quốc Trung : .
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
7268 thành viên (7267 chính + 1 mở rộng ) / 21 đời
Con trai nhánh nội 3127 Xem
Con gái nhánh nội 2130 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1860 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 70 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 23 Xem
Con rể nhánh nội 70 Xem
Con dâu nhánh nội 1816 Xem
Con trai nhánh ngoại 58 Xem
Con gái nhánh ngoại 42 Xem
Con rể nhánh ngoại 11 Xem
Con dâu nhánh ngoại 13 Xem
.