Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Nguyễn Ngoc Sản

Nguyễn Ngoc Sản

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nam; ngày sinh: 01/01/1901; mã hồ sơ: 56d4545e-8d2d311bd-f
Đời thứ: 16, mã vị trí: 0111111111131422 , Chi 01 - Tổ chi Nguyễn Sư Mạnh
Nơi sinh: Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
Nơi sống: Thị xã Sơn Tây,Hà Nội, Việt Nam
Trình độ: Trung cấp sư phạm
Quá trình sống và lao động:
Hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở Phúc Yên, Đảng viên ĐCSVN, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Huân chương lao động hạng nhất, Huân chương chống Pháp hạng 3, Huân chương chống Mỹ hạng 1
Ngày qua đời: 16/04/1984 lịch Âm - tức 16/05/1984 lịch Dương
Nơi yên nghỉ: Mộ Núi Quang, thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Trọng Du và mẹ Phan Thị Bảng
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 13 Xem
Con gái nhánh nội 9 Xem
Con rể nhánh nội 8 Xem
Con dâu nhánh nội 9 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 9 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 8 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 2 Xem
Con rể nhánh ngoại 3 Xem
Con dâu nhánh ngoại 1 Xem
Con trai nhánh ngoại 9 Xem
Con gái nhánh ngoại 10 Xem
Tạo mới lúc 15/10/2017 04:09 bởi Nguyễn Quốc Trung
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.