Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Lê Thiết

Lê Thiết

Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: 6d59b03d-730d300e6-c
Đời thứ: 3, mã vị trí: 013 , Chi 01 - Tổ chi Nguyễn Sư Mạnh
Nơi sinh: ở Lỗ trì- huyện Phù Ninh-Phú Thọ, Việt Nam
Nơi sống: Hiện nay không rõ ở đâu, Việt Nam
Nơi yên nghỉ: Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Sư Mạnh và mẹ Trần Hứa (Phu nhân)
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 1 Xem
Tạo mới lúc 25/09/2017 13:30 bởi Nguyễn Quốc Trung
Sửa đổi lần gần nhất (05/04/2022 02:22) bởi Nguyễn Quốc Trung : Quê quán - chi tiết, Nơi sống - chi tiết, Nơi qua đời - chi tiết.
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.