Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Nguyễn Quí Lang

Nguyễn Quí Lang

Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: 7ac86111-3f533428e-f
Đời thứ: 5, mã vị trí: 01232 , Chi 01 - Tổ chi Nguyễn Sư Mạnh
Quá trình sống và lao động:
Trong gia phả để lại là cháu dòng thứ Lê Phu - do đó thuốc đời 5 , có hai em là Trọng Kiểm và Quí Toán. sinh hai con : Bá Trung Trực, Trọng Cương Trực đều là tên hiệu
Ngày qua đời: 14/11/? lịch Âm
Nơi yên nghỉ: ?
Bố & mẹ: Là concủa bố Con trai thứ 3 Lê Phu và mẹ Vợ con trai Thứ 3
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 22 Xem
Con dâu nhánh nội 12 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 12 Xem
Tạo mới lúc 02/11/2017 15:05 bởi Nguyễn Quốc Trung
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.