Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Nguyễn Bá Thức

Nguyễn Bá Thức

Hiệu: Kỳ tảo
Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: 7cfe79bb-4da5307a9-c
Đời thứ: 10, mã vị trí: 0122311111 , Chi 01 - Tổ chi Nguyễn Sư Mạnh
Quá trình sống và lao động:
Đỗ sinh Đồ khoa Đinh Mão năm Cảnh Hưng thứ 8 đời Lê (1747),
Ngày qua đời: 08/05/? lịch Âm
Nơi yên nghỉ: ?
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Quốc Hàn và mẹ Nguyễn Thị Đình
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 531 Xem
Con gái nhánh nội 235 Xem
Con rể nhánh nội 57 Xem
Con dâu nhánh nội 291 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 267 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 57 Xem
Tạo mới lúc 31/10/2017 04:17 bởi Nguyễn Quốc Trung
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.