Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Nguyễn Ngọc Liên

Nguyễn Ngọc Liên

Nam; ngày sinh: 1898; mã hồ sơ: 8a12bc24-bcc74a4a9-d
Đời thứ: 16, mã vị trí: 0111111111131412 , Chi 01 - Tổ chi Nguyễn Sư Mạnh
Quá trình sống và lao động:
Thời Pháp làm chủ sự Bưu điện, kháng chiến chống Pháp phó chủ tịch UBKC huyện Quảng Oai, chuyển sang Bộ Y tế cho đến khi nhỉ hưu
Ngày qua đời: 12/01/1969 lịch Âm - tức 27/02/1969 lịch Dương
Nơi yên nghỉ: Núi Quang - Cổ Đô
Thông tin khác: Huân chương chống Mỹ hạng 1
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Ngọc Phan và mẹ Luyện Thị Qui
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 23 Xem
Con gái nhánh nội 14 Xem
Con dâu nhánh nội 11 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 10 Xem
Tạo mới lúc 07/10/2017 04:36 bởi Nguyễn Quốc Trung
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.