Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Nguyễn Bá Đăng

Nguyễn Bá Đăng

Tự: Trung Cần
Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: 96066131-fe2829045-4
Đời thứ: 11, mã vị trí: 01111111111 , Chi 01 - Tổ chi Nguyễn Sư Mạnh
Quá trình sống và lao động:
Chánh Tổng
Ngày qua đời: 24/12/? lịch Âm
Nơi yên nghỉ: Mộ ở xứ Đồng Giành
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Bá Đôn và mẹ Hoàng Thị Chất
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 458 Xem
Con gái nhánh nội 349 Xem
Con rể nhánh nội 20 Xem
Con dâu nhánh nội 278 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 246 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 20 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 6 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 6 Xem
Con trai nhánh ngoại 22 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Tạo mới lúc 25/09/2017 13:43 bởi Nguyễn Quốc Trung
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.