Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Bố Nguyễn Sư Mạnh

Bố Nguyễn Sư Mạnh

Tự: Tiên Tổ | Hiệu: Tả Mạc Gia Hưng | Bố của Cụ Nguyễn Sư Mạnh (Cụ Thủy Tổ) | Tổ chi 0
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nam; ngày sinh: Không rõ; mã hồ sơ: a008e663-4f0eee51d-6
Đời thứ: 1, mã vị trí: 0
Nơi sinh: Thôn An Bang xã Cổ Cẩm Cẩm Thủy - Thanh Hóa, Việt Nam
Nơi sống: Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
Quá trình sống và lao động:
Sinh Sư Mạnh
Ngày qua đời: 16/09/? lịch Âm
Nơi yên nghỉ: Mộ cụ hợp táng sứ Đồng Bả Thôn Cổ Đô (nay là khu dân cư), Việt Nam
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 3127 Xem
Con gái nhánh nội 2130 Xem
Con rể nhánh nội 70 Xem
Con dâu nhánh nội 1816 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1860 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 70 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 23 Xem
Con rể nhánh ngoại 11 Xem
Con dâu nhánh ngoại 13 Xem
Con trai nhánh ngoại 58 Xem
Con gái nhánh ngoại 42 Xem
Tạo mới lúc 25/09/2017 10:00 bởi Nguyễn Quốc Trung
Sửa đổi lần gần nhất (27/01/2024 16:01) bởi Nguyễn Quốc Trung : Quê quán - chi tiết, Nơi qua đời - chi tiết.
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
7268 thành viên (7267 chính + 1 mở rộng ) / 21 đời
Con trai nhánh nội 3127 Xem
Con gái nhánh nội 2130 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1860 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 70 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 23 Xem
Con rể nhánh nội 70 Xem
Con dâu nhánh nội 1816 Xem
Con trai nhánh ngoại 58 Xem
Con gái nhánh ngoại 42 Xem
Con rể nhánh ngoại 11 Xem
Con dâu nhánh ngoại 13 Xem
.