Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Bố Nguyễn Sư Mạnh

Bố Nguyễn Sư Mạnh

Tự: Tiên Tổ | Hiệu: Tả Mạc Gia Hưng | Bố của Cụ Nguyễn Sư Mạnh (Cụ Thủy Tổ) | Tổ chi 0
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nam; ngày sinh: Không rõ; mã hồ sơ: a008e663-4f0eee51d-6
Đời thứ: 1, mã vị trí: 0
Nơi sinh: Cẩm Thủy - Thanh Hóa, Việt Nam
Nơi sống: Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
Ngày qua đời: 16/09/? lịch Âm
Nơi yên nghỉ: Mộ cụ hợp tác sứ Đồng Bả Thôn Cổ Đô (nay là khu dân cư), Việt Nam
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Tạo mới lúc 25/09/2017 10:00 bởi Nguyễn Quốc Trung
Sửa đổi lần gần nhất (05/04/2022 02:00) bởi Nguyễn Quốc Trung : Nơi qua đời - chi tiết.
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.