Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Bố Nguyễn Sư Mạnh

Bố Nguyễn Sư Mạnh

Tự: Tiên Tổ | Hiệu: Tả Mạc Gia Hưng | Bố của Cụ Nguyễn Sư Mạnh | Tổ chi 0
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nam; ngày sinh: Không rõ; mã hồ sơ: a008e663-4f0eee51d-6
Đời thứ: 1, mã vị trí: 0
Nơi sinh: Cẩm Thủy - Thanh Hóa, Việt Nam
Nơi sống: Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
Ngày qua đời: 16/09/? lịch Âm
Nơi yên nghỉ: Mộ Thôn Cổ Đô, Việt Nam
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 2428 Xem
Con gái nhánh nội 1361 Xem
Con rể nhánh nội 175 Xem
Con dâu nhánh nội 1444 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1323 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 173 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 22 Xem
Con rể nhánh ngoại 2 Xem
Con dâu nhánh ngoại 5 Xem
Con trai nhánh ngoại 17 Xem
Con gái nhánh ngoại 11 Xem
Tạo mới lúc 25/09/2017 10:00 bởi Nguyễn Quốc Trung
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
5443 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2428 Xem
Con gái nhánh nội 1361 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1323 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 173 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 22 Xem
Con rể nhánh nội 175 Xem
Con dâu nhánh nội 1444 Xem
Con trai nhánh ngoại 17 Xem
Con gái nhánh ngoại 11 Xem
Con rể nhánh ngoại 2 Xem
Con dâu nhánh ngoại 5 Xem
.