Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Nguyễn Thu Mệnh

Nguyễn Thu Mệnh

Tự: Đơi 5
Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: a5b8e44a-d22cec015-8
Đời thứ: 5, mã vị trí: 01111 , Chi 01 - Tổ chi Nguyễn Sư Mạnh
Nơi yên nghỉ: ?
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Quí Công và mẹ Vợ Nguyễn Quí Công
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 578 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con rể nhánh nội 20 Xem
Con dâu nhánh nội 360 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 319 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 20 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 6 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 6 Xem
Con trai nhánh ngoại 22 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Tạo mới lúc 25/09/2017 13:31 bởi Nguyễn Quốc Trung
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.