Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Nguyễn Trọng Du

Nguyễn Trọng Du

Thường gọi: Ngọc Du | Hiệu: Cụ Hàn
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nam; ngày sinh: 1873, Không rõ; mã hồ sơ: b68bce66-a20a3c480-7
Đời thứ: 15, mã vị trí: 01111111113142 , Chi Trưởng Đời 6 - Tổ chi Nguyễn Phúc Hành
Nơi sinh: Cổ đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
Nơi sống: Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
Trình độ: Hàn lâm viện Thị Độc Học Sỹ.
Quá trình sống và lao động:
Tổng sư, Được phong hàm là Hàn Lâm thị độc học sỹ ( Hàn lâm viện (翰林院, Hanlin Academy) là một tổ chức trong các triều đại quân chủ Á Đông xưa gồm các học sĩ uyên thâm Nho học, văn hay chữ tốt, chuyên trách việc soạn thảo văn kiện triều đình như chiếu, chỉ, sắc, dụ, chế. khi viết về một vị quan Hàn lâm, chức thường được viết tắt là Hàn lâm + tên chức vụ như Hàn lâm học sĩ (翰林學士) hoặc Hàn lâm thị độc (翰林侍讀).
Thị độc học sĩ, Thị giảng học sĩ, Thị độc, Thừa chỉ và Thị giảng đều là các quan uyên thâm Nho học, nên còn chuyên trách việc thảo luận kinh truyện cùng vua, cùng Kinh diên giảng quan trong các buổi thiết triều giảng dạy kinh sử cho các quan cấp cao trong triều đình. Đôi khi, chuyên trách việc giảng dạy kinh sử cho Thái tử (nếu Đông cung cần phụ quan) và các hoàng tử.
Vợ 1: Nguyễn Thị Bính (1868-1908) Giỗ 26-5 mộ Núi Quang.
Vợ 2 : Phan Thị Bảng (1886-1955) Giỗ 29-3 mộ Núi Quang. Sinh : Ngọc San, Thị Nga, Ngọc Sản.
Vợ 3 : Hoàng Thị Lịch ( 1876-1928) giỗ : 05-11 mộ núi Quang. Sinh : Ngọc Phác, Ngọc Điển, Ngọc Nhuyễn, Ngọc Nễ, Thị Nhuế, Thị Luyến.
Ngày qua đời: 24/12/1926 lịch Âm - tức 27/01/1927 lịch Dương
Nơi yên nghỉ: Mộ Núi Quang, Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Quí Thành và mẹ Nguyễn Thị Miều
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 60 Xem
Con gái nhánh nội 45 Xem
Con rể nhánh nội 21 Xem
Con dâu nhánh nội 38 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 32 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 21 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 3 Xem
Con rể nhánh ngoại 11 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
Con trai nhánh ngoại 40 Xem
Con gái nhánh ngoại 37 Xem
Tạo mới lúc 06/10/2017 16:27 bởi Nguyễn Quốc Trung
Sửa đổi lần gần nhất (27/02/2024 04:37) bởi Nguyễn Quốc Trung : .
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
7268 thành viên (7267 chính + 1 mở rộng ) / 21 đời
Con trai nhánh nội 3127 Xem
Con gái nhánh nội 2130 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1860 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 70 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 23 Xem
Con rể nhánh nội 70 Xem
Con dâu nhánh nội 1816 Xem
Con trai nhánh ngoại 58 Xem
Con gái nhánh ngoại 42 Xem
Con rể nhánh ngoại 11 Xem
Con dâu nhánh ngoại 13 Xem
.