Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Nguyễn Trọng Du

Nguyễn Trọng Du

Thường gọi: Cụ Hàn
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nam; ngày sinh: 1873, Không rõ; mã hồ sơ: b68bce66-a20a3c480-7
Đời thứ: 15, mã vị trí: 011111111113142 , Chi 01 - Tổ chi Nguyễn Sư Mạnh
Nơi sinh: Cổ đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
Nơi sống: Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
Trình độ: Hàn lâm viện Thị Độc Học Sỹ.
Quá trình sống và lao động:
Tổng sư, Được phong hàm là Hàn Lâm thị độc học sỹ ( Hàn lâm viện (翰林院, Hanlin Academy) là một tổ chức trong các triều đại quân chủ Á Đông xưa gồm các học sĩ uyên thâm Nho học, văn hay chữ tốt, chuyên trách việc soạn thảo văn kiện triều đình như chiếu, chỉ, sắc, dụ, chế. khi viết về một vị quan Hàn lâm, chức thường được viết tắt là Hàn lâm + tên chức vụ như Hàn lâm học sĩ (翰林學士) hoặc Hàn lâm thị độc (翰林侍讀).
Thị độc học sĩ, Thị giảng học sĩ, Thị độc, Thừa chỉ và Thị giảng đều là các quan uyên thâm Nho học, nên còn chuyên trách việc thảo luận kinh truyện cùng vua, cùng Kinh diên giảng quan trong các buổi thiết triều giảng dạy kinh sử cho các quan cấp cao trong triều đình. Đôi khi, chuyên trách việc giảng dạy kinh sử cho Thái tử (nếu Đông cung cần phụ quan) và các hoàng tử.
Ngày qua đời: 24/12/1926 lịch Âm - tức 27/01/1927 lịch Dương
Nơi yên nghỉ: Mộ Núi Quang, Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Quí Thành và mẹ Nguyễn Thị Miều
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 61 Xem
Con gái nhánh nội 41 Xem
Con rể nhánh nội 13 Xem
Con dâu nhánh nội 38 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 32 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 13 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 3 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 6 Xem
Con trai nhánh ngoại 22 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Tạo mới lúc 06/10/2017 16:27 bởi Nguyễn Quốc Trung
Sửa đổi lần gần nhất (21/08/2020 07:41) bởi Nguyễn Quốc Trung : .
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.