Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Nguyễn Bá Kỷ (tên húy Nhuế)

Nguyễn Bá Kỷ (tên húy Nhuế)

Tự: Lênh Đảm | Hiệu: KÍnh Hiên ( tên Thụy Hữu Thường)
Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: b7243445-3cf0ef8f1-d
Đời thứ: 10, mã vị trí: 0122314211 , Chi 01 - Tổ chi Nguyễn Sư Mạnh
Quá trình sống và lao động:
Năm 18 tuổi đỗ sinh đồ khoa Nhâm Ngọ năm Cảnh Hưng thứ 23 đời Lê (1762), đỗ Hướng Cống khoa Tân Mão năm thứ 32 đời Lê (1771).
Ngày qua đời: 27/05/? lịch Âm
Nơi yên nghỉ: ?
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Chí Mỹ và mẹ Vợ Chí Mỹ
Vợ : Vợ Bá Kỷ
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 89 Xem
Con gái nhánh nội 41 Xem
Con rể nhánh nội 1 Xem
Con dâu nhánh nội 48 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 45 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 1 Xem
Tạo mới lúc 02/11/2017 00:52 bởi Nguyễn Quốc Trung
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.