Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Lê Khâm

Lê Khâm

Tự: Đời thứ 3 | Tổ chi Chi Trưởng đời thứ 3
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: b84fd086-e8f4ad1cb-b
Đời thứ: 3, mã vị trí: 01 , Chi 0 - Tổ chi Nguyễn Sư Mạnh
Nơi sinh: Việt Nam
Nơi sống: Việt Nam
Trình độ: Đỗ Nho Sinh
Quá trình sống và lao động:
Tri phủ Đà Dương, Sinh Quí Công
Ngày qua đời: 25/03/? lịch Âm
Nơi yên nghỉ: Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Sư Mạnh và mẹ Lê Ngoc Hân
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 1708 Xem
Con gái nhánh nội 1225 Xem
Con rể nhánh nội 66 Xem
Con dâu nhánh nội 1004 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1016 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 65 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 8 Xem
Con rể nhánh ngoại 11 Xem
Con dâu nhánh ngoại 12 Xem
Con trai nhánh ngoại 56 Xem
Con gái nhánh ngoại 41 Xem
Tạo mới lúc 25/09/2017 13:27 bởi Nguyễn Quốc Trung
Sửa đổi lần gần nhất (09/02/2024 04:19) bởi Nguyễn Quốc Trung : .
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
7268 thành viên (7267 chính + 1 mở rộng ) / 21 đời
Con trai nhánh nội 3127 Xem
Con gái nhánh nội 2130 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1860 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 70 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 23 Xem
Con rể nhánh nội 70 Xem
Con dâu nhánh nội 1816 Xem
Con trai nhánh ngoại 58 Xem
Con gái nhánh ngoại 42 Xem
Con rể nhánh ngoại 11 Xem
Con dâu nhánh ngoại 13 Xem
.