Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Lê Khâm

Lê Khâm

Tự: Đời thứ 3
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: b84fd086-e8f4ad1cb-b
Đời thứ: 3, mã vị trí: 011 , Chi 01 - Tổ chi Nguyễn Sư Mạnh
Trình độ: Đỗ Nho Sinh
Quá trình sống và lao động:
Tri phủ Đà Dương
Ngày qua đời: 25/03/? lịch Âm
Nơi yên nghỉ: ?
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Sư Mạnh và mẹ Lê Ngoc Hân
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 1409 Xem
Con gái nhánh nội 927 Xem
Con rể nhánh nội 86 Xem
Con dâu nhánh nội 867 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 785 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 84 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 10 Xem
Con rể nhánh ngoại 2 Xem
Con dâu nhánh ngoại 5 Xem
Con trai nhánh ngoại 17 Xem
Con gái nhánh ngoại 11 Xem
Tạo mới lúc 25/09/2017 13:27 bởi Nguyễn Quốc Trung
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
5443 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2428 Xem
Con gái nhánh nội 1361 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1323 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 173 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 22 Xem
Con rể nhánh nội 175 Xem
Con dâu nhánh nội 1444 Xem
Con trai nhánh ngoại 17 Xem
Con gái nhánh ngoại 11 Xem
Con rể nhánh ngoại 2 Xem
Con dâu nhánh ngoại 5 Xem
.