Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Lê Khâm

Lê Khâm

Tự: Đời thứ 3
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: b84fd086-e8f4ad1cb-b
Đời thứ: 3, mã vị trí: 011 , Chi 01 - Tổ chi Nguyễn Sư Mạnh
Nơi sinh: Việt Nam
Nơi sống: Việt Nam
Trình độ: Đỗ Nho Sinh
Quá trình sống và lao động:
Tri phủ Đà Dương
Ngày qua đời: 25/03/? lịch Âm
Nơi yên nghỉ: Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Sư Mạnh và mẹ Lê Ngoc Hân
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 1424 Xem
Con gái nhánh nội 942 Xem
Con rể nhánh nội 95 Xem
Con dâu nhánh nội 881 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 799 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 93 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 7 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Tạo mới lúc 25/09/2017 13:27 bởi Nguyễn Quốc Trung
Sửa đổi lần gần nhất (05/04/2022 02:24) bởi Nguyễn Quốc Trung : Quê quán - chi tiết, Nơi sống - chi tiết, Nơi qua đời - chi tiết.
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.