Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Nguyễn Chất Trực

Nguyễn Chất Trực

Hiệu: Phúc Thắng
Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: bb6dffe9-64276b26d-2
Đời thứ: 6, mã vị trí: 012231 , Chi 01 - Tổ chi Nguyễn Sư Mạnh
Quá trình sống và lao động:
Đỗ sinh Đồ thời Lê, làm Tri Bạ
Ngày qua đời: 23/06/? lịch Âm
Nơi yên nghỉ: ?
Bố & mẹ: Là concủa bố Lê Thuần Tín và mẹ Vợ Thuần Tín
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 853 Xem
Con gái nhánh nội 392 Xem
Con rể nhánh nội 78 Xem
Con dâu nhánh nội 474 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 441 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 78 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 1 Xem
Tạo mới lúc 31/10/2017 04:06 bởi Nguyễn Quốc Trung
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.