Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Thị Nga

Nữ; ngày sinh: 1895; mã hồ sơ: c41b0309-5a5bbc36b-9
Đời thứ: 16, mã vị trí: 0111111111131423g , Chi 01 - Tổ chi Nguyễn Sư Mạnh
Nơi sinh: Cổ đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
Nơi sống: Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ, Việt Nam
Quá trình sống và lao động:
Nội trợ
Ngày qua đời: 08/04/1955 lịch Âm - tức 29/05/1955 lịch Dương
Nơi yên nghỉ: Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ, Việt Nam
Thông tin khác: Chồng Nguyễn Duy Khánh, chủ tịch mặt trận tổ quốc huyện Lâm Thao, người Trịnh Xá Phong Châu - Phú Thọ
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Trọng Du và mẹ Phan Thị Bảng
Thống kê nhánh này:
Con gái nhánh nội 1 Xem
Con rể nhánh nội 1 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
Con rể nhánh ngoại 3 Xem
Con dâu nhánh ngoại 5 Xem
Con trai nhánh ngoại 11 Xem
Con gái nhánh ngoại 8 Xem
Tạo mới lúc 15/10/2017 04:09 bởi Nguyễn Quốc Trung
Sửa đổi lần gần nhất (20/01/2021 08:03) bởi Nguyễn Quốc Trung : Ngày sinh, Quê quán - chi tiết, Nơi sống - chi tiết, Nơi qua đời - chi tiết.
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.