Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Nguyễn Quí Thành

Nguyễn Quí Thành

Tự: Duy Thành
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: ca4fff8c-a9d215511-7
Đời thứ: 14, mã vị trí: 01111111111314 , Chi 01 - Tổ chi Nguyễn Sư Mạnh
Nơi sinh: Ba Vì, Hà Nội
Trình độ: Đỗ Tú tài
Quá trình sống và lao động:
Đỗ Tú tài 3 khóa : Mậu Ngọ(1858), Tân Dậu(1861), Giáp Tý(1864), đời Tự Đức đỗ cử nhân khoa Bính tý(1876). Năm Mậu dần(1878) được bổ nhiệm làm Hành tẩu Bộ Hộ, hàm Hàn Lâm viện kiểm thảo, chức biên tu ở nội các, rồi làm phúc khảo trường thi Nam Định (ấn Khoa). Năm Quí Mùi (1883) bổ nhiệm Giáo thụ phủ Vĩnh Tường. Năm thứ nhất đời Kiến Phúc (1883) giữ ấn phủ Lâm Thao, huyện Bất Bạt. Năm hàm Nghi thứ nhất !1884), tri phủ lâm Thao, năm Đồng khánh thứ nhất (1885) thăng hàn lâm viện tu soạn, làm giáo thụ phủ Vĩnh Tường , năm Đồng Khánh thứ 2 (1890) thăng hàm quan lộc tự thiếu khanh. Năm Thành Thái thứ 5 (1893) thăng Hồng Lô tự khanh, năm Thành Thái thứ 6 (1894) về chí sỹ. Cha mẹ đều được phong, 3 con đều được làm ấm sinh
Ngày qua đời: 30/06/? lịch Âm
Nơi yên nghỉ: Mộ Núi Quang, hướng đông bắc.thọ 74 tuổi.
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Bá Ngần và mẹ Nguyễn Thị Sáu
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 140 Xem
Con gái nhánh nội 121 Xem
Con rể nhánh nội 13 Xem
Con dâu nhánh nội 85 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 71 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 13 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 5 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 6 Xem
Con trai nhánh ngoại 22 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Tạo mới lúc 06/10/2017 05:43 bởi Nguyễn Quốc Trung
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.