Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Nguyễn Thanh Lũng

Nguyễn Thanh Lũng

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nam; ngày sinh: 1952; mã hồ sơ: d7992746-11afd40e2-d
Đời thứ: 18, mã vị trí: 011111111111211111 , Chi 01 - Tổ chi Nguyễn Sư Mạnh
Nơi sinh: Cổ Đô - Ba Vì - Hà nội, Ba Vì, Hà Nội
Nơi sống &...: Cổ Đô-Ba Vì- Hà nội, Ba Vì, Hà Nội, điện thoại: 01696338763
Trình độ: Đại học
Quá trình sống và lao động:
Thưởng Huy chương chống Mỹ hạng nhất, Sở Thương Nghiệp Hà tây
Thông tin khác: Trưởng Họ ta
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Văn Châm và mẹ Vũ Thị Ngân
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 4 Xem
Con gái nhánh nội 2 Xem
Con rể nhánh nội 2 Xem
Con dâu nhánh nội 2 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 2 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 2 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 1 Xem
Tạo mới lúc 25/09/2017 14:24 bởi Nguyễn Quốc Trung
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.