Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Nguyễn Bá Ngần

Nguyễn Bá Ngần

Tự: Cương Trực
Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: d9ae62f6-11a875421-f
Đời thứ: 13, mã vị trí: 0111111111131 , Chi 01 - Tổ chi Nguyễn Sư Mạnh
Nơi sinh: Ba Vì, Hà Nội
Nơi sống: Ba Vì, Hà Nội
Quá trình sống và lao động:
Thân phụ quan, năm Thành Thái thứ 4(1892) được phong Phụng Thành Đại phu, Hàn lâm viện Thị Giảng năm Thành Thái thứ 7(1895)Phong chức Phụng Nghi Đại Phu, Hàn Lâm viện thị Độc
( Bếp Ông Vượng - Nhà thờ Cụ Đốc )
Ngày qua đời: 24/05/? lịch Âm
Nơi yên nghỉ: Gò Trồng, Xã Vật lại, Ba Vì-Hà Nội
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Quí Quang và mẹ Phùng Thị Mỹ
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 145 Xem
Con gái nhánh nội 121 Xem
Con rể nhánh nội 13 Xem
Con dâu nhánh nội 89 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 73 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 13 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 5 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 6 Xem
Con trai nhánh ngoại 22 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Tạo mới lúc 06/10/2017 05:11 bởi Nguyễn Quốc Trung
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.