Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Nguyễn Quí Quang

Nguyễn Quí Quang

Tự: Quí Khoáng | Hiệu: Minh Đạt
Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: eb2edcd4-04fde064f-7
Đời thứ: 12, mã vị trí: 011111111113 , Chi 01 - Tổ chi Nguyễn Sư Mạnh
Nơi sinh: Ba Vì, Hà Nội
Nơi sống: Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội
Quá trình sống và lao động:
Xã Tuần ( Bếp Ông Châu)
Ngày qua đời: 13/11/? lịch Âm
Nơi yên nghỉ: Xã Vật Lại, Ba vì Hà Nội
Thông tin khác: Mộ huyệt Đá, (Thạch huyệt)
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Bá Đăng và mẹ Phan Từ Hậu
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 351 Xem
Con gái nhánh nội 271 Xem
Con rể nhánh nội 13 Xem
Con dâu nhánh nội 208 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 13 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 5 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 6 Xem
Con trai nhánh ngoại 22 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Tạo mới lúc 06/10/2017 04:01 bởi Nguyễn Quốc Trung
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.