Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Nguyễn Ngọc Phan

Nguyễn Ngọc Phan

Thường gọi: Cụ Tú | Tự: Lỗ Bảo
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nam; ngày sinh: 1865; mã hồ sơ: fb77aafd-58e9e9b8e-6
Đời thứ: 15, mã vị trí: 011111111113141 , Chi 01 - Tổ chi Nguyễn Sư Mạnh
Nơi sinh: Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
Nơi sống: Việt Nam
Trình độ: Đỗ Tú tài khoa Giáp Ngọ(1894)
Quá trình sống và lao động:
Năm Thành Thái thứ 3 (1891) được là ấm sinh, đỗ tú tài khoa Giáp Ngọ (1894). Năm Giáp Tý (1924) thưởng thụ Hàn Lâm viện đãi chiêu. Biên soạn tiếp cuốn gia phả của họ tộc cùng Nguyễn Lê Chi đời 16, hoàn thành vào năm Bảo Đại thứ 9 (1934).
Ngày qua đời: 11/01/1938 lịch Âm - tức 10/02/1938 lịch Dương
Nơi yên nghỉ: Mộ Đồng Cấu, Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Quí Thành và mẹ Nguyễn Thị Miều
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 52 Xem
Con gái nhánh nội 39 Xem
Con dâu nhánh nội 28 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 24 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 1 Xem
Tạo mới lúc 06/10/2017 16:27 bởi Nguyễn Quốc Trung
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.