Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Nguyễn Ngọc Phan

Nguyễn Ngọc Phan

Thường gọi: Cụ Tú | Tự: Lỗ Bảo
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nam; ngày sinh: 1865; mã hồ sơ: fb77aafd-58e9e9b8e-6
Đời thứ: 15, mã vị trí: 01111111113141 , Chi Trưởng Đời 6 - Tổ chi Nguyễn Phúc Hành
Nơi sinh: Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
Nơi sống: Việt Nam
Trình độ: Đỗ Tú tài khoa Giáp Ngọ(1894)
Quá trình sống và lao động:
Tự Lỗ Bảo. Năm Thành Thái thứ 3 (1891) được là ấm sinh, đỗ tú tài khoa Giáp Ngọ (1894). Năm Giáp Tý (1924) thưởng thụ Hàn Lâm viện đãi chiêu. Biên soạn tiếp cuốn gia phả của họ tộc cùng Nguyễn Lê Chi đời 16, hoàn thành vào năm Bảo Đại thứ 9 (1934). Vợ 1: Bùi Thị Duyên, Không con. Vợ 2 : Luyện Thị Quy, sinh :Ngọc Châu, Ngọc Liễn, Ngọc Hồ, Ngọc Toàn, Thị Lan, Thị Huệ, Thị Cúc, Thị Đào, Thị Chúc. Vợ 3 : Nguyễn Thị Huyến, sinh Ngọc Bích, Thị Hiên, Thị Mai, Thị Hanh.
Ngày qua đời: 11/01/1938 lịch Âm - tức 10/02/1938 lịch Dương
Nơi yên nghỉ: Mộ Đồng Cấu, Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Quí Thành và mẹ Nguyễn Thị Miều
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 61 Xem
Con gái nhánh nội 53 Xem
Con rể nhánh nội 1 Xem
Con dâu nhánh nội 37 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 33 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 1 Xem
Tạo mới lúc 06/10/2017 16:27 bởi Nguyễn Quốc Trung
Sửa đổi lần gần nhất (29/01/2024 15:02) bởi Nguyễn Quốc Trung : .
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
7268 thành viên (7267 chính + 1 mở rộng ) / 21 đời
Con trai nhánh nội 3127 Xem
Con gái nhánh nội 2130 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1860 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 70 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 23 Xem
Con rể nhánh nội 70 Xem
Con dâu nhánh nội 1816 Xem
Con trai nhánh ngoại 58 Xem
Con gái nhánh ngoại 42 Xem
Con rể nhánh ngoại 11 Xem
Con dâu nhánh ngoại 13 Xem
.