Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Nguyễn Huy Thảng

Nguyễn Huy Thảng

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nam; ngày sinh: 16/04/1926; mã hồ sơ: fbf0edd2-8dfc67794-8
Đời thứ: 17, mã vị trí: 0111111111314231 , Chi Trưởng Đời 6 - Tổ chi Nguyễn Phúc Hành
Nơi sinh: Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
Nơi sống: TP Hà Nội, Việt Nam
Trình độ: Đỗ Tú tài Trưởng Bưởi
Quá trình sống và lao động:
Đảng viên ĐCSVN, huy hiệu 40 năm tuổi đang. Tổng giám đốc công ty Xuất nhập khẩu Than và cung ứng Vật tư (Coalimex) Bộ Năng lương. Cố vấn 1 Bộ trưởng (hàm thứ trưởng), huân chương hạng 3, huân chương chống Mỹ hạng 1, Huy hiệu Hồ Chí Minh. Vợ : Cấn Thị Mai Hương 1929, Đại học tài chính. Sinh : Thị Liên Hương 1949, Quốc Trung 1955, Thị Minh Hiền 1957, Ngọc Minh 1960.
Ngày qua đời: 21/12/1998 lịch Âm - tức 06/02/1999 lịch Dương
Nơi yên nghỉ: Mộ Núi Quang, Thôn Cô Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Ngoc Sản và mẹ Nguyễn Thị Tý
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 4 Xem
Con gái nhánh nội 4 Xem
Con rể nhánh nội 4 Xem
Con dâu nhánh nội 3 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 3 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 4 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 1 Xem
Con rể nhánh ngoại 3 Xem
Con dâu nhánh ngoại 1 Xem
Con trai nhánh ngoại 8 Xem
Con gái nhánh ngoại 10 Xem
Tạo mới lúc 15/10/2017 12:39 bởi Nguyễn Quốc Trung
Sửa đổi lần gần nhất (02/02/2024 11:11) bởi Nguyễn Quốc Trung : .
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
7268 thành viên (7267 chính + 1 mở rộng ) / 21 đời
Con trai nhánh nội 3127 Xem
Con gái nhánh nội 2130 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1860 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 70 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 23 Xem
Con rể nhánh nội 70 Xem
Con dâu nhánh nội 1816 Xem
Con trai nhánh ngoại 58 Xem
Con gái nhánh ngoại 42 Xem
Con rể nhánh ngoại 11 Xem
Con dâu nhánh ngoại 13 Xem
.