Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Nguyễn Hữu Điền (Hữu Điềm)

Nguyễn Hữu Điền (Hữu Điềm)

Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: fec13b06-3133e828f-0
Đời thứ: 9, mã vị trí: 011211112 , Chi 01 - Tổ chi Nguyễn Sư Mạnh
Ngày qua đời: 17/10/? lịch Âm
Nơi yên nghỉ: ?
Bố & mẹ: Là concủa bố Cháu đời 4 Lê Khâm và mẹ Vợ Không tên
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 248 Xem
Con gái nhánh nội 125 Xem
Con dâu nhánh nội 143 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 135 Xem
Tạo mới lúc 20/10/2017 13:28 bởi Nguyễn Quốc Trung
* Dòng họ Nguyễn Sư Mạnh *
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.