Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
. Tìm thấy: 5527
Trai - đời: 20 - vị trí: 01121111121112211111 ; Bố: Nguyễn Văn Chiêm, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - đời: 20 - vị trí: 01121111121112211112 ; Bố: Nguyễn Văn Chiêm, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - đời: 20 - vị trí: 01121111121112211113 ; Bố: Nguyễn Văn Chiêm, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - đời: 20 - vị trí: 01121111121112211114 ; Bố: Nguyễn Văn Chiêm, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Gái - đời: 20 - vị trí: 01121111221.11.11111111g ; Bố: Nguyễn Văn Hiểu, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - đời: 20 - vị trí: 01121111221.11.11111112 ; Bố: Nguyễn Văn Hiểu, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - đời: 20 - vị trí: 01121111221.11.11111121 ; Bố: Nguyễn Văn Bỉnh, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - đời: 20 - vị trí: 01121111221.11.11111122 ; Bố: Nguyễn Văn Bỉnh, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Gái - đời: 20 - vị trí: 01121111221.11.11111123g ; Bố: Nguyễn Văn Bỉnh, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - đời: 20 - vị trí: 01121111221.11.11111131 ; Bố: Nguyễn Văn Mạnh, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Gái - đời: 20 - vị trí: 01121111221.11.13111111g ; Bố: Nguyễn Khắc Toàn, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - đời: 20 - vị trí: 01121111221.11.13122111 ; Bố: Nguyễn Tuấn Khanh, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - đời: 20 - vị trí: 01121111221513111211 ; Bố: Nguyễn Văn Hùng, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - đời: 20 - vị trí: 01121111221513111212 ; Bố: Nguyễn Văn Hùng, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Gái - đời: 20 - vị trí: 01121111221513111311g ; Bố: Nguyễn Văn Dũng, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Gái - đời: 20 - vị trí: 01121112111113111111g ; Bố: Nguyễn Quốc Hưng, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Gái - đời: 20 - vị trí: 01121112111121112111g ; Bố: Nguyễn Thành Công, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - đời: 20 - vị trí: 01121112111121112112 ; Bố: Nguyễn Thành Công, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.