Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
Vua Lê Thánh Tông với niên hiệu Hồng Đức Vua Lê Thánh Tông tên ...
Top7địa điểm nhất định phải đến khi ghé thăm làng Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội...
Vì sao gần một nửa người Viêt mang họ Nguyễn các bạn vào đường Link sau...
Những người viết gia phả:“Để kể lại câu chuyện về nòi giống...”. Bài do...
Nguyễn Sư Mạnh, vị sứ thần Đại Việt kỳ tài đã trở thành lưỡng quốc thượng...
Thời Hậu Lê - Lưỡng quốc thượng thư Nguyễn Sư Mạnh : http://vitv.vn/...
Lưỡng quốc Thượng thư - Nguyễn Sư Mạnh trong những trang sách của Tủ sách...
Các bạn có thể xem thêm về tiểu sử Cụ Nguyễn Sư Mạnh ở báo KH&Đời ...
Các ban có thể tham khảo về lịch sử phát triển dòng Nguyễn qua video có...
.