Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam

Thơ ca ngợi cụ Nguyễn Sư Mạnh

Nguyễn Quốc Trung đăng lúc 13/08/2020 02:58. Nguyễn Quốc Trung đã sửa (Nội dung) lúc 28/08/2020 00:34. xem:678

THƠ CA NGỢI CỤ NGUYỄN SƯ MẠNH

Của Cụ Nguyễn Công Hoàn ( Bố Tiến sỹ Nguyễn Bá Lân)

Tri huyện vĩnh tường

 

Tiến chính Thanh Hoa Cẩm Thủy nhân

Cổ Đô hà hạnh tái tiến quân

Nhị tuần linh thất văn hàng bảng

Lục Bộ cư tam quốc đại quân

Luận ngữ nhất thiên, tâm ấn quyển

Thái bình tứ cú, khẩu thành văn.

 

Lược dịch :

 

Cụ chính người Cẩm Thủy, Thanh Hóa

May sao Cổ Đô được là đất sinh ra người

Hai bẩy tuổi, tên nêu trên bảng vàng

Nước có sáu Bộ thì Thương thư ba bộ

Sách luận ngữ như in trong lòng

Ứng khẩu đọc ngay bốn câu thơ Thái bình.


Bình luận ( 0 )
.